Natuur

Tholen

 

De Schakerloopolder is een van de oudste polders van Tholen.

 

Er moet voor de dertiende eeuw al bedijking geweest zijn. De polder bleef aan de zuidkant grenzen met het buitenwater.

 

In 1953 vindt een ruilverkaveling plaats, maar ondanks alle werkzaamheden blijft er onder aan de dijk een klein karreveld.

 

De karrevelden die verloren gegaan zijn tijdens de aanleg van de Oesterdam werden gecompenseerd.

 

Rond 1990 werd een nieuw karreveld gegraven. In 2005 is dit karreveld opgenomen in een groter (40 hectare) natuurgebied. Tijdens deze aanleg is het stukje veerweg bij het natuurgebied getrokken, voorheen kon je om het stukje karreveld rijden.

 

De landbouwpercelen zijn afgegraven en ingericht als natuurgebied. Er zijn hoogteverschillen aangebracht zodat zoete- en zilte graslanden zich kunnen ontwikkelen.

 

Het wordt beweidt met koeien, ’s winters is het aan de ganzen.

 

De Schakerloopolder ligt aan de voet van de Oesterdam en is vanuit de richting eiland Tholen te bereiken door op de Oesterdam (N659) direct voor de Bergse Diepsluis rechtsaf te slaan, vervolgens direct weer rechts. De weg volgen en dan de eerste weg links, deze komt uit op een parkeerterrein.

 

Vanuit zuidelijke richting over de Oesterdam direct na de Bergse Diepsluis linksaf en vervolgens de route zoals hierboven.

 

Waar ?

Veerweg, Tholen

Oosterschelde

Natuur

Bijna nergens vind je zoveel mogelijkheden om van het water te genieten ...

Waar vind je zo'n grote verscheidenheid aan natuur als op het eiland Tholen? ...

Vele trouwe gasten gingen u al voor, maar ook u zult gastvrij ontvangen worden...

Bekijk de city specail over het eiland Tholen ....

Doen & Zien

Evenementen

Schakerloopolder