Natuur

Oud-Vossemeer

 

De Van Haaftenpolder is een typisch resultaat van gewonnen land. Door het afsluiten van de kreek 'het Stinkgat' van de getijden, is er een stuk land ontstaan. Het is verkozen tot een natuurontwikkelingsgebied en maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur.

 

Al vanaf de wegen langs de polder zien we kustvogels zoals de tureluur, de rosse grutto en de stern, die foerageren aan de rand van het Stinkgat. In de winter verblijven hier grote aantallen wintergasten, zoals smienten en gazen.

 

De uitgestrekte polder met de kreek 'het Stinkgat' en is nu in beheer van Staatsbosbeheer. Het maakt onderdeel uit van het natuurontwikkelingsproject 'Plan Tureluur'.Om de vegetatie in de polder gevarieerd te houden mogen runderen of schapen in het gebied grazen. De grote grazers zorgen voor open vlaktes.

 

In de winter trekt die open vlakte honderden ganzen en smienten aan. Hun verblijf helpt ook mee om het gebied open te houden. Naast de ganzen en smienten verblijven er ook andere vogels, zoals de tureluur, de rosse grutto en de stern. In het voorjaar worden er vaker lepelaars gespot.

 

De Van Haaftenpolder is niet toegankelijk voor publiek, maar er lopen twee gemarkeerde routes langs. Ze komen allebei langs de 'gluurmuur' in het Stinkgat.

 

Waar ?

Hollaereweg, Oud-Vossemeer

Oosterschelde

Natuur

Bijna nergens vind je zoveel mogelijkheden om van het water te genieten ...

Waar vind je zo'n grote verscheidenheid aan natuur als op het eiland Tholen? ...

Vele trouwe gasten gingen u al voor, maar ook u zult gastvrij ontvangen worden...

Bekijk de city specail over het eiland Tholen ....

Doen & Zien

Evenementen

Van Haaftenpolder