Natuur

Scherpenisse

 

Vliedbergen liggen als bulten in het landschap.  

 

Vroeger was het voor mens en dier een hachelijke zaak om in Zeeland te leven. Stormvloeden waren een permanente bedreiging. Ze overspoelden immers ook de hoogste delen van oeverwallen en kreekruggen. In de 11e eeuw begon men kunstmatige heuvels van 1 à 2 meter te maken om op te wonen. Die boden in ieder geval enige bescherming tegen hoog water.

 

Deze woonhoogten waren soms klein, alleen geschikt voor een enkele boerenwoning, soms boden ze ruimte voor meerdere woningen. In de 12e en 13e eeuw werd een deel van deze woonterpjes verhoogd tot 5 à 12 meter hoge bergen.

 

Deze verhoging was niet voor een betere bescherming tegen overstromingen, maar voor een krijgskundig doel. Er werden houten, en later stenen verdedigingstorens op gebouwd. Aan de voet van deze zo genaamde kasteelbergen lag de nederhof, waar onder normale omstandigheden gewoond en gewerkt werd. Het geheel was omgeven door een gracht. In de 14e eeuw verloren de kasteelbergen hun militaire betekenis. Hun rol werd overgenomen door het stenen kasteel.

 

Veel van de oorspronkelijke kasteelbergen zijn in latere eeuwen verdwenen. Gelukkig zijn er enkele tientallen bewaard gebleven. Ze worden aangeduid met de benaming vliedbergen, wat in feite een wat misleidende benaming is.

 

Op het eiland Tholen vind je een vliedberg bij Scherpenisse, de “Westkerkse berg”.

 

Waar ?

Westkerkseweg, Scherpenisse

Oosterschelde

Natuur

Bijna nergens vind je zoveel mogelijkheden om van het water te genieten ...

Waar vind je zo'n grote verscheidenheid aan natuur als op het eiland Tholen? ...

Vele trouwe gasten gingen u al voor, maar ook u zult gastvrij ontvangen worden...

Bekijk de city specail over het eiland Tholen ....

Doen & Zien

Evenementen

Vliedberg